Кутијата со активности за деца од 1 до 2 години содржи 7 активности:
1. Основни геометриски форми
2. Ги запознаваме боите
3. Ги запознаваме животните
4. Брадата на дедо Мраз
5. Одлепуваме предмети
6. Откопчуваме и закопчуваме патент

Кутијата со активности за деца од 2 до 3 години содржи 7 активности:
1. Учиме делови на телото
2. Учиме за емоциите
3. Забите на жабата и четкичка
4. Вежбаме логика
5. Игра со цевчиња
6. Гасеница

Кутијата со активности за деца од 3 до 4 години содржи 7 активности:
1. Вежбаме графомоторика
2. Меморија со геометриски фигури
3. Вежбаме логика 
4. Продолжи го кловнот
5. Сложувалка
6. Градиме куќичка

Кутијата со активности за деца од 4+ години содржи 6 активности:
1. Елка 
2. Градиме куќичка по шеми
3. Пица и бројки
4. Лавиринт
5. Желка
6. Симетрија